Pro firmy SVJ, BD

O klíčové zákazníky ze segmentu bytových družstev(BD), nebo společenství vlastníků jednotek (SVJ) pečují zkušení odborníci. Připravíme pro vás bezplatně odborné řešení celého projektu podle vašeho zadání. Umíme vám navrhnout optimální technickou i rozpočtovou část projektu přímo na míru. Využít můžete komplexní nabídky služeb včetně zakreslení a přípravu projektu včetně všech souvisejících stavebních prací. Pro zákazníky dotčené památkovou ochranou nabízíme přípravu projektu na klíč, včetně podání na příslušné správní úřady.

BEZPLATNÉ SLUŽBY PŘED REALIZACÍ

 • posouzení původní stavu oken a dveří
 • odborná konzultace s klientem
 • navržení vhodných výrobků a služeb
 • zaměření výrobků a technická příprava
 • přesný cenový rozpočet
 • návrh financování zakázky
 

PRŮBĚH REALIZACE ZAKÁZKY

 • příprava realizace projektu vedoucím pracovníkem zakázky
 • zahájení výroby oken a dveří
 • stanovení harmonogramu prací
 • dokončení výroby oken a dveří
 • potvrzení termínu před zahájením prací
 • zahájení stavebních prací (předchází stavební příprava a zakrytí pracovního prostoru)
 • kontroly a dozor nad průběhem stavebních prací
 • dokončení prací, včetně hrubého úklidu
 • předání dokončeného díla
 • záruční a pozáruční servis