Služby

Rozsah služeb firmy Smart okna a.s. je uspůsoben potřebám zákazníků. Nad rámec běžných služeb jako je demontáž, montáž oken a dveří, zednické zapravení oken a dveří, likvidace odpadu z původních oken a dveří si u nás můžete sjednat i jakékoliv související stavební práce. Firma Smart okna a.s. je držitelem oprávnění k provádění kompletních stavební prací.

DEMONTÁŽ OKEN A DVEŘÍ

Výměna oken a dveří za provozu budovy vyžaduje citlivý přístup provádějící firmy. Demontáží původních oken a dveří dochází k odhalení skrytých stavebních konstrukcí. Na nezbytnou dobu se tak z obytné plochy stává stavba. U nás je samozřejmostí, že do demontovaného otvoru, tentýž den zamontujeme okno nebo dveře nové.

MONTÁŽ OKEN A DVEŘÍ

Správné provedení montáže je alfou i omegou funkčnosti a dlouhé životnosti oken a dveří. Naopak neodbornou montáží je možné snadno způsobit škody na výrobcích, nebo omezit funkčnost oken i dveří. Naše montážní skupiny mají letitou praxi a jejich postupy podléhají vnitřní firemní kontrole.

ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ OKEN A DVEŘÍ

Při výměně oken a dveří je zapotřebí ihned po montáži provést zednické zapravení (začištění) otvorů u nových oken a dveří, aby bylo možné byt, či dům co nejdříve opět užívat. Podle typu původních oken, či dveří rozlišujeme náročnost zednického zapravení - jednoduché zapravení připojovací spáry, nebo zapravení celé části ostění např. v případě původně špaletových oknech.

LIKVIDACE ODPADU PŮVODNÍCH OKEN A DVEŘÍ

Nejen při montáži oken a dveří vzniká odpad. Nejvíce odpadu pak vzniká demontáží původních oken a dveří. Výsledkem je značné množství stavební suti, dřevěných, nebo kovových původních konstrukcí oken a dveří. Naší samozřejmostí je třídění a ekologická likvidace odpadů vzniklých při pracech na nových oknech nebo dveřích.

STAVEBNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S VÝMĚNOU OKEN A DVEŘÍ

Firma Smart okna a.s. je držitelem živnostenského oprávnění k provádění staveb, jejich změn a odstraňování. K běžně nabízeným montážním a zednickým pracem, tak zákazníkům nabízíme související stavební a řemeslné práce jako např. úpravu otvorů, položení překladů, postavení nových konstrukcí, rekonstrukci balkónů, zhotovení kovových konstrukcí apod..

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS OKEN A DVEŘÍ

Na naše okna a dveře, která jsme montovali, poskytujeme záruční lhůtu 60 měsíců. Každý zákazník si u nás podpisem servisní smlouvy může záruku prodloužit až na 120 měsíců. I po uplynutí záručních lhůt jsme vám plně k dispozici a s jakýmkoliv problémem s našimi okny nebo dveřmi se na nás můžete obrátit.

PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY NA OKNECH A DVEŘÍCH

Připojovací spára, tedy místo mezi rámem okna, nebo dveří a stavební konstrukcí (zdivo, izolant, apod.), je důležitou konstrukcí a její odpovídající řešení přinese uživatelům velmi dobrou službu. Našim zákazníkům doporučujeme instalaci vodotěsných, parotěsných, a paropropustných pásek, či fólií na vnitřní, nebo venkovní rám okna, či dveří.

SEŘÍZENÍ KOVÁNÍ NA OKNECH A DVEŘÍCH A JEJICH ÚDRŽBA

Seřízení funkčnosti kování na oknech či dveřích, je běžnou servisní činností, kterou by měl na výrobcích jejich uživatel pravidelně provádět podle návodu obdrženého při dokončení instalace oken a dveří. Tyto práce si uživatel u nás může objednat a my je odborně provedeme, nebo si je podle návodu může provést každý samostatně. Návody ke stažení jsou zde.