DEMONTÁŽ OKEN A DVEŘÍ

Výměna oken a dveří se většinou odehrává za provozu budovy a vyžaduje tak citlivý přístup provádějící firmy. Demontáží původních oken a dveří dochází k odhalení skrytých stavebních konstrukcí. Na nezbytnou dobu se tak z obytné plochy stává stavba. Zároveň není třeba se výměny oken obávat, protože při správném postupu proběhne výměna oken za provozu budovy bezproblémově ke spokojenosti uživatelů obytných ploch. U nás je samozřejmostí, že do demontovaného otvoru, tentýž den zamontujeme okno nebo dveře nové, aniž by otvor zůstal odkrytý přes noc.

JAK PŘIPRAVIT PROSTOR PRO PROVÁDĚNÍ VÝMĚNY OKEN A DVEŘÍ

Správnou přípravou prostoru pro provádění prací lze předejít poškození vlastního majetku, a zrychlí dobu provádění prací v obytném prostoru. Pro samotné provádění prací je nezbytné umožnit dostatečnou transportní trasu obytnou plochou k otvorům určeným k výměně oken, nebo dveří, a to v závislosti na jejich velikosti. V žadném případě není nutné obytné prostory zcela vystěhovat, postačí pouze smysluplná příprava. Minimální prostor pro provádění prací na výměně oken a dveří je 1 metr před otvorem zevnitř a možnost pohodlného přístupu do vnitřních okrajů stavebního otvoru. Pokud uživatel obytné plochy nemůže zajistit pohodlný přístup k otvorům, lze se buď přímo při zaměření stavby s technickým pracovníkem oken a dveří, nebo při samotné montáži s vedoucím montážní skupiny domluvit na náhradním řešení. Takovým případem jsou například pevně vestavěné nábytkové díly. V základní ceně prací je ochrana obytné plochy v místě provádění stavebních prací, což zabrání vzniku škod. Pro pozdější úklid po výměně oken a dveří je vhodné zakrytí si ostatních částí místnosti. Lze si tak sjednat při objednání oken a dveří, nebo si uživatel může provést toto dozakrytí samostatně.

DEMONTÁŽ OKEN A DVEŘÍ

Demontáž původních oken a dveří provádíme osvědčeným odborným způsobem s ohledem na venkovní fasádu domu tak, aby nedošlo k jejímu poškození, pokud to nebude nezbytné. Případné poškození fasády při demontáži oken a dveří ovlivňuje její stávající kvalita, pokud je již narušena, otřesy konstrukcí provedené při demontáži a montáži oken a dveří mohou na již poškozené fasádě způsobit škody. Veškerý postup při demontáži původních oken a dveří je z naší strany opatrný a ohleduplný a až na vyjímky se provádí směrem do interiéru. Samotná demontáž je zahájena, až po kontrole správných rozměrů nových oken a dveří, vynětím původních okenních křídel, odřezáním a demontáží rámů původních oken, nebo dveří z otvoru. Následuje očištění otvoru a jeho příprava pro montážinových oken a dveří. V případě, že je součástí výměny oken i výměna venkovního parapetu, předchází demontáži oken, demontáž původního venkovního parapetu. Na přání si u nás lze sjednat ekologickou likvidaci demontovaných oken, dveří a stavební suti.

MONTÁŽ OKEN A DVEŘÍ

Montáž oken a dveří zásadním způsobem ovlivňuje životnost výrobků. U nás jí věnujeme velkou péči pravidelným školením montážních skupin a předem stanoveným montážním postupem závazným pro montážní skupiny. Při kotvení a utěsnění připojovací spáry oken a dveří používáme osvědčené a technicky rozvinuté postupy. Montáž oken a dveří navazuje při výměně oken na předchozí demontáž, u novostavby na předchozí přípravu otvoru při hrubé stavbě. Montáž oken a dveří se tak provádí do předem připravených stavebních otvorů. Součástí montáže nových oken a dveří je transport po stavbě, usazení, vyklínování a ukotvení rámu do stavebního otvoru, vyřešení připojovací spáry mezi rámem okna, či dveří a stavbou podle zadání zakázky. Následuje finální zavěšení a seřízení funkčnosti okenních nebo dveřních křídel. Součástí montáže je také provedení zkoušky funkčností díla, tedy zamontovaných nových oken a dveří, seznámení uživatele s užíváním a údržbu výrobků, případně zaškolení obsluhy.