LIKVIDACE ODPADU PŮVODNÍCH OKEN A DVEŘÍ

Běžnou součástí našich služeb je likvidace odpadu původních oken a dveří a stavební suti z demontážních prací. Naše společnost se zasahuje o příznivý vliv na životní prostředí a veškerý vyprodukovaný odpad likviduje ekologicky zvolenou formou a uskladňuje jej na garantovaných odpadních úložištích.

CO OBSAHUJE LIKVIDACE ODPADU PŮVODNÍCH OKEN A DVEŘÍ

Pokud si tuto službu u nás sjednáte, její součástí je transport demontovaných částí původních oken a dveří včetně stavební suti a obalových materiálů do kontejneru, nebo přistaveného vozidla, a její následná ekologická likvidace.