ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ OKEN A DVEŘÍ

V případě, že si u nás klient sjedná i zednické začištění navazuje zednické začištění přímo na montážních práce na nových oknech a dveřích. Navazuje bez prodlení a odpovědnou osobou je vedoucí montážní skupiny, nebo technický dozor zakázky odpovědný za realizaci celé zakázky na příslušné stavbě.

CO OBSAHUJE ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ OKEN A DVEŘÍ

Samotné zednické začištění (zapravení) otvoru nových oken a dveří nabízí širokou škálu možností finálního provedení. Zakladem rozlišujeme tzv. jednoduché zašičtění oken a dveří, kdy původní okna byla jednoduchá (např. zdvojená) a vzniká tak potřeba začistit připojovací spáru po obvodu okna, včetně spáry u parapetu. V případech, kdy původní okna byla špaletová, nebo okna širší konstrukce, rozlišujeme zednické zapravení jako "špaletové". V takovém případě jsou požadavky na zednické začištění nových oken a dveří výrazně pracnější a tím i nákladnější. Lze si vybrat z různých druhů řešení. Zapravovaná špaleta může být šikmá (rozbíhavá) nebo naopak dozdívaná, případně zateplovaná izolanty apod.. Vhodné řešení zednického začištění nových oken a dveří včetně požadavků zákazníka je stanoveno předem, většinou již při zaměření a přípravě stavby před samotným podpisem smlouvy k zakázce.