PŘIPOJOVACÍ SPÁRA OKEN A DVEŘÍ

Funkčnost nových oken a dveří je významným způsobem povýšena při správném řešení připojovací spáry podle typu a podmínek stavby. Řešení připojovací spáry, které je v souladu s normou ČSN 730540 nabízí změnu oproti běžnému utěsnění připojovací spáry.

ŘEŠENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY OKEN A DVEŘÍ PODLE ČSN 730540

Norma stanovuje požadavky na vlhkost v připojovací spáře oken a dveří ke stavbě, jež může degradovat kvalitu a životnost utěsnění oken a dveří v připojovací spáře. Dodržení požadavků normy se dosahuje použitím fólií, nebo expansních pásek které zabraňují pronikání vlhkosti do připojovací spáry a odvádějí vodní páry z připojovací spáry ven. Možnost instalace expanzních pásek, nebo fólií si vyžaduje nároky na přípravu stavebního otvoru. Nároky na přípravu stavebního otvoru oken a dveří jsou stanoveny individuláně při zaměření stavby.