Hliníková okna

Hliník jako materiál pro výrobu oken a dveří nejlépe odolává povětrnostním vlivům. V chemicky neagresivním prostředí přetrvají kvalitní hliníková okna a dveře celé civilizace. Jednou z větších hrozeb jejich užitnosti je vývoj v izolačních vlastnostech. I proto je vhodné, pro současné stavby, instalovat okna s co nejlepšími izolačními vlastnostmi. Naše doporučení se ubírá k okenním profilům s izolačními vlastnostmi pro pasivní stavby, nebo s vlastnostmi ještě lepšími. Hliníková okna nabízíme v různých okenních profilech odlišných vlastností. Hliníková okna lze spolehlivě použít nejen pro high-tech pasivní stavby, ale třeba i jako efektní interiérové designové příčky. Samonosnost hliníkových okenních profilů umožňuje při konstrukci nových oken nebo dveří používat elegantní profily, které dávají okenním výplním štíhlý půvab.

Alluminio 78 HI

Alluminio 78 HI

Alluminio 78 HI

Nejvyšší třídou hliníkových oken v naší nabídce jsou okna pro pasivní stavby typu ALUMINIO 78N HI. Samotná konstrukce rámu a křídla v nejzateplenější verzi s vnitřním výplněním z aerogelu dosahuje užasného koeficientu prostupu tepla Uf=0,9W/m2K. Spolu s možností zasklení izolačních skel s koeficientem prostupu tepla až Ug=0,3W/m2K je .....

Alluminio 78

Alluminio 78

Alluminio 78

Hliníkový okenní a dveřní profil se stavební hloubkou křídla 81mm a stavební rámu 78 mm nabízí výborné izolační vlastnosti vhodné do nízkoenergetických staveb. Profil je totožný s předchozí verzí Alluminio 78N HI, pouze bez termických vložek v komorách okenního a dveřního profilu. Větší stavební hloubka profilu okenního a dveřního křídla je ......

Alluminio 68 HI

Alluminio 68 HI

Alluminio 68 HI

Tříkomorový hliníkový okenní a dveřní profil, který spolu s izolačním vyplněním komor v profilu dosahuje velmi dobrých nízkoenergetických izolačních vlastností, koeficientu prostupu tepla celým oknem až Uw=0,88W/m2K. Konstrukce okenního profilu umožňuje zasklení skladebné hloubky izolačního skla až 59 mm.

Alluminio 68

Alluminio 68

Alluminio 68

Hliníkový okenní profil stavební hloubky 68 mm vyhoví většině typů staveb, přitom vstupní náklady jsouoproti vyšším třídám profilu velmi výhodné. Podle typu zasklení dosahuje koeficient prostupu tepla celého okna nízkoenergetických Uw=1,0W/m2K.

Alluminio 50

Alluminio 50

Alluminio 50

Systém hliníkových vnitřních příček, prosklených stěn, event. s dveřmi Alluminio 50 je moderním designovým prvkem interiérových prostor. Profil je pouze interiérový, bez přerušení tepelného mostu. O to snazší a méně nákladné je řešení vnitřních příček a předělení pomocí tenkých hliníkových okenních a dveřních profilů, přitom velmi pevné konstrukce.

Alluminio 78 EI

Alluminio 78 EI

Alluminio 78 EI

Hliníkový tříkomorový systém pro vnitřní a venkovní protipožární konstrukce, nabízí možnost konstruovat protipožární konstrukce třídy EI 15, EI 30, EI 45 a EI60. Konstrukce hliníkového profilu svou stavební hloubkou umožňuje kompatibilní spojení s profily oken typu Alluminio 78N a 78N HI z naší nabídky.